Paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės.

Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu ciklanta.lt susijusios sąlygos. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles keisti, papildyti, taisyti.

Pirkėjas, pirkdamas prekes, Pardavėjui privalo nurodyti savo asmens duomenis, būtinus tinkamam prekių pristatymo įvykdymui: vardą, pavardę, adresą (miestą, gatvę, namo numerį ir buto numerį ), pašto kodą) prekės (-ių) pristatymui, aktyvų elektroninio pašto adresą ir telefono numerį kontaktavimui dėl užsakymo patvirtinimo (jei reikia) ir/arba duomenų, reikalingų mokėjimui už prekes atlikti, gavimui. Registruoti Pirkėjai, pildydami registracijos formą Paskyros sukūrimui, Pardavėjo sistemoje išsaugo slaptažodį, norimą naudoti vėlesniems prisijungimams prie registracijos metu sukurtos Paskyros.

Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjų Asmens duomenys,  bus naudojami tik prekių pardavimo tikslais. Pirkėjui davus atskirą sutikimą, Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų. Atsakomybė už pasekmes, kilusias dėl netinkamai saugotų prisijungimo duomenų, tenka Pirkėjui. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda ir pirkimo-pardavimo sutartis  tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje ciklanta.lt parduotuvėje išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas.

Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ciklanta.lt nurodomos eurais su PVM. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų: elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – paysera.lt (atsiskaitoma užsakymo metu); bankiniu pavedimu (mokėjimo laukiama 3 darbo dienas); parduotuveje grynaisiais pinigais.

Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs  numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas. Jei Pirkėjas patvirtino užsakymą  nustatyta tvarka, tačiau vėliau dėl bet kokių priežasčių nusprendė užsakymo atsisakyti, neatsižvelgiant į tai, išankstinis mokėjimas jau atliktas ar ne, jis turi teisę per 24 valandas užsakymo atsisakyti pranešimą apie tai Pardavėjui pateikiant el. paštu adresu: ciklanta@ciklanta.lt.  Gavęs nurodytą Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas Pirkėjo užsakymo toliau nebevykdo ir jį anuliuoja.

Už pristatymą Lietuvoje, prekes pristatant Pirkėjo nurodytu adresu taikomas 2,30 EUR mokestis, pasirinkus Lietuvos paštą. Prekių atsiėmimas parduotuvėje yra nemokamas. LP Express ir Omniva pristatymo kaina bus skaičiuojama priklausomai nuo siuntos svorio. Jei Pirkėjo užsakymo suma (po visų jam priklausančių nuolaidų) atitinka elektroninėje parduotuvėje aiškiai skelbiamą krepšelio sumą (50 Eur), nuo kurios pristatymas nemokamas – pristatymo kaina 0 EUR. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą. Prekės Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui tiksliai nurodytu adresu siunčiamos po apmokėjimo gavimo, todėl pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo apmokėjimo už prekę (-es) gavimo.

Pirkėjas, atsiimdamas arba gavęs prekes nurodytu adresu, pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus  nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

Pirkėjas pastebėjęs, kad prekė yra brokuota privalo pranešti ne vėliau kaip per 7 dienas po prekės išsiuntimo iš pardavėjo. Prekė turi būti siunčiama supakuota į specialų voką su paminkštinimu. Pristatymo išlaidos pirkejui negrąžinamos. Pirkėjas turi parašyti laisvos formos prašymą, kuriame turi nurodyti grąžinimo priežastį, tai pat prisegti pirkimo dokumentą arba pavedimo kopiją. Siekiant tinkamai indentifikuoti grąžinamas prekes, turi būti visa prekės pakuotė: t.y. jei užsakymo pakuotę sudaro 5 karoliukai, turi būti grąžinama pilna pakuotė – 5 karoliukai. Pirkėjui nesilaikant visų nurodytų grąžinimo sąlygų mes neįsipareigojame sumokėti pirkėjui grąžinamos prekės kainos ar kitokiu būdu jos kompensuoti. Nurodytu terminu ir sąlygomis grąžinus prekę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, grąžinsime į jūsų banko sąskaitą pirkinio sumą.

Vadovaujantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklemis 2001-06-29d.(LR ūkio ministro įsakymų). Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus tokias prekes:perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus bei jų dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 71.00).

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus elektroninėje svetainėje, naudojantis ciklanta.lt. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jei trečiasis asmuo Pirkėjo registracijos duomenis naudoja prisijungimui prie ciklanta.lt ir tolimesnių su tuo susijusių veiksmų atlikimui (pavyzdžiui, užsakymo pateikimui), Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.